Empirizm (Deneycilik)

Yorum Yok

Bilgiye deneyle varılabileceğini ileri süren felsefi sisteme empirizm denir.Empirizme göre genel geçer bilgi vardır.Bu bilginin kaynağı da deneydir.Empirizm 17 ve 18. yüzyıllarda sistemleşerek felsefede yer almıştır.Bu yüzyıllarda John Locke ve David Hume gibi düşünürler, empirizmi geliştirerek sistemli bir felsefe görüşü haline getirmişlerdir.

John Locke (Con Lok, 1632-1704)'a göre zihinde bulunan her düşünce mutlaka daha önceden duyumlarda da vardır.John Locke'a göre bilginin gerçekleşmesinde iki aşama vardır:

1. Dış deney (duyumlama): Duyu organları yoluyla edinilen izlenimlerdir.

2. İç deney (düşünme): Duyumlama yoluyla elde edilen izlenimlerin işlenerek önermeler biçiminde bilgiye dönüşmesidr.

David Hume (Deyvid Hiyum, 1711-1776), deneyciliği şüpheciliğe kadar götürmüştür.Hume'a göre zihinde izlenimler ve düşünceler vardır.İzlenimler, görürken, işitirken, severken ya da nefret ederken algılanan canlı duyumlardır.Düşünceler ise bu canlı duyumlardan ve izlenimlerin canlılığını kaybetmiş kopyaları, hatırlama ve hayal gücü tasavvurlarıdır.Aklın ve mantığın ilkeleri de yine izlenimlere dayanır.

Condillac, empirizmi, sansüalizm yönünde geliştirmiştir.Doğru bilginin sadece duyumlarla elde edilebileceğini savunan görüş duyumcu görüş (sansüalizm) adını alır.

Herbert Spencer ise evrimci bir yaklaşımla bireylerin, hayatı boyunca yapılmış olduğu bütün deneyimleri, kalıtım yoluyla önceki kuşaklardan almış olduklarını savunmuştur.Böylece Spencer, empirizmi, türlerin yapmış olduğu deneyler toplamı olarak görmüş ve kalıtımla temellendirmeye çalışmıştır.

  • Görüntülenme : 1.007
  • Kategori : Felsefi
  • Tarih : 29 Mart 2013
  • Yazar :

  Sosyal Ağlarda Paylaş !

  Benzer Yazılar

  • Kendi kendime konuşuyorum; neden deli değilim?

   Kendi kendine konuşmak her zaman bir delilik işaret olmayabilir. Hatta araştırmacılar bunun düşünme ve algılama sürecine yardımcı bile olabileceğini savunuyor. Faydaları İnsanlar sıklıkla kendi kendilerine konuşur. Kimisi birkaç güne bir, kimisi de araştırmacıların iddia ettiği üzere, saat başı kendi kendine […]

  • Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimler Sözlüğü

   A   Agnostisizm : Tanrı’nın var olup – olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş Agnostisizm’dir (Bilinemezcilik). Örneğin sofist düşünürlerden Protagoras “Tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine …” Agnostisizm adını ilk kullanan […]

  • Helenistik (Helenizm) Felsefe Nedir?

   Kent devletinin sona erdiği M.Ö. 323 yılıyla Hellenistik çağın son büyük imparatorluğunun Roma’nın bir parçası olduğu M.Ö. 30 yılı arasındaki dönemin felsefesine verilen ad. Bu dönemde yer alan dört büyük felsefe okulu sırasıyla, Akademi, Peripatetik okul, Epikürosçu ve Stoacı okuldur. […]

  • 18. Yüzyıl (Aydınlanma) Felsefesi Nedir?

   18. yüzyıl felsefesi; Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan, aydınlanma felsefesinin 18. yüzyılda doğup benimsenmeye başladığı dönemdeki düşünsel hareketlere verilen genel addır. Aydınlanma felsefesi ya da 18. yüzyıl felsefesi; genel olarak insanın kendi yaşamını düzenlenmesini yeniden gündeme almış, hem düşüncenin, hem toplumsal […]

  • 20. Yüzyıl Felsefesi Nedir?

   20. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl sonlarından başlayıp günümüze kadar gelen ve devam eden düşünce geleneklerini ve felsefi akımları kapsar. Her çağın felsefesinin kendi toplumsal, kültürel ve siyasal koşullarıyla etkileşimli olması gibi 20. yüzyıl felsefesi de kendi siyasal ve toplumsal gelişmelerinden […]

  Sponsor Reklam

  Sponsor Ol !

  Yazar Hakkında


  Yorumlar

  Reklam Alanı

  Reklam Alanı

  Tarihte Bugün

  Günün Sözü

  Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar erkeklerin son aşkı olmak ister. – Oscar Wilde

  Sinemalar

  Döviz

  Untitled Document

  Dizin

  sayaç

  Tema: Bulut v3 | Alt Yapı: WordPress | Yapımcı : DoiiNET | Yazılar RSS | Yorumlar RSS | Site Haritası

  1,637 saniyede, 69 sorgu yapıldı.