Hoşgeldiniz Bugün 12 21 2014
#

Vasiyetnamenin İptali Davası

#
ada

Vasiyetnamenin İptali Davası

 

Miras bırakanın vasiyetnamesiyle hakkı zarara uğrayan mirasçılar veya lehine vasiyet yapılanlar tarafından Vasiyetnamenin İptali Davası açılabilir.
Aşağıdaki hallerde vasiyetnamenin iptali için dava açılabilir (TMK. m: 557)

1. Vasiyetname, miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,
2. Vasiyetname yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,
3. Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar veya yükle­meler hukuka veya ahlaka aykırı ise,
4. Vasiyetname kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.

Kankalar.Net soru cevap şeklinde daha fazla bilgi sahibi olalım.

Vasiyetnamenin İptali Davası Açma hakkı ne zaman düşer?

İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iymiyetli davalılara karşı 10 yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı 20 yıl geçmekle düşer (TMK. m: 559/1).

Vasiyetnamenin İptali Davası nerede açılır?

Miras bırakanın son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır (TMK. m: 576).


Vasiyetnamenin İptali Davasını kimler açar?

Vasiyetnamenin iptal edilmesinde menfaati bulu­nan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir (TMK. m: 558/1).


Vasiyetnamenin İptali Davasında Husumet kime yöneltilir?


Vasiyetten faydalananlara yöneltilir. Davacı, ileri sürdüğü iptal sebeplerini ispatlarsa, vasiyetnamenin iptaline; aksi halde davanın reddine  karar verilir.

Kaynak: Kankalar.Net


    Yorum Yap