Hoşgeldiniz Bugün 12 18 2014
#

cümbüş nedir?

#
adaZeynel Abidin Cümbüş tarafından 20. yüzyıl başlarında geliştirilmiş olan ud benzeri bir müzik aletidir. Sap kısmı gövde ile bağlandığı noktadan ayrılabilmektedir. Bu şekilde yalnız telleri değiştirilerek mandolin, banjo, gitar gibi birçok enstrümana çevrilebilir. Genel yapısı banjoya ve uda benzer.Bazı cümbüş çeşitleri 

Standart cümbüş
Saz-cümbüş
Cura-cümbüş
Tambur-cümbüş
Yaylı tambur – cümbüş
Gitar-cümbüş
Mando-cümbüş


    Yorum Yap

    ÇÇÇOOOKKK   İİİYYYİİİ   MMMÜÜÜZZZİİİKKKTTTEEENNN   555   AAALLLDDDIIIMMM

    11 ay önce yazıldı.